Biståndskvarten om korruption och bistånd med Expertgruppen för Biståndsanalys

Nyhet - 2022-02-10
Hur utbredd är egentligen korruptionen inom biståndet och hur kan vi arbeta för att förhindra korruption i mottagarländerna? Helena Hede Skagerlind, utredningssekreterare på Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), svarar på frågorna i Biståndskvarten.

 

I och med att man inom utvecklingssamarbete har olika kontroller kan man faktiskt minska korruptionen genom biståndet.

En myt som fått stor spridning är att 30 procent av biståndet försvinner i korruption. Den är grundad i ett missförstånd och stämmer inte. Det är svårt att få en övergripande bild över hur utbredd korruptionen är inom biståndet eftersom många fall aldrig upptäcks. Helena Hede Skagerlind från Expertgruppen för biståndsanalys berättar att Sida, i sin korruptionsrapport från förra året, upptäckte misstankar om korruption och oegentligheter i åtta procent av projekten. 

Stärkta kontroller upptäcker och förebygger korruption inom biståndet

Korruptionsfallen har ökat i Sidas senaste årliga rapporter. Det beror enligt Sida på att man blivit bättre på att upptäcka och hantera korruption, säger Helena Hede Skagerlind. Stärkta kontroller som visselblåsarfunktioner gör att fler korruptionsfall kommer upp till ytan. 

Att jobba med kontroller är även en viktig del av arbetet mot korruption i mottagarländerna.

– I och med att man inom utvecklingssamarbete har olika kontroller kan man faktiskt minska korruptionen genom biståndet.

Biståndet behövs mest där korruptionen är störst

Det debatteras ofta om biståndet ska gå till länder som har höga korruptionsnivåer. Paradoxen att korruptionen är mest utbredd i de kontexter där biståndet behövs mest är en stor utmaning inom utvecklingsbiståndet. Då är starka system och kontroller extra viktiga, säger Helena.  

– Det är svårt att komma runt problematiken att man vill kanalisera biståndet till de allra fattigaste. Då handlar det om att stärka systemen på ett aktivt och evidensbaserat sätt. 

Stöd till civilsamhället är en central del i anti-korruptionsarbetet

Att arbeta för att stärka statliga institutioner är en viktig del av anti-korruptionsarbetet. Men Helena lyfter vikten av att också stötta de krafter och aktörer som vill motverka korruptionen.

– Korruption är inte några individers korrupta handlingar, utan ett system som präglar hela samhället. Man måste arbeta med normer och de incitament som driver på korruptionen och försöka bygga upp ett tryck underifrån, säger Helena. 

Helena Hede Skagerlind, utredningssekreterare Expertgruppen för Biståndsanalys, och Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv
Helena Hede Skagerlind, utredningssekreterare Expertgruppen för Biståndsanalys, och Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv, i Biståndskvarten
Om Biståndskvarten

Biståndskvarten är en samtalsserie om Sveriges biståndspolitik. I första säsongen bjöd vi in politiker från Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna för att prata om vad de vill med biståndet framöver.

I säsong 2 grottar vi ner oss i partiernas politik och pratar med experter på områdena.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.