9 myter om bistånd

Nyhet - 2023-11-27
Vilka biståndsmyter använder regering? Det är hög tid att slå hål på myter om internationellt bistånd. Till vår hjälp har vi CONCORD Sverige fantastiska lista över vanliga biståndsmyter.
Johan talar i riksdagen iklädd en mörkblå kostym och mörk slips. I en pratbubbla står det transparensen har minskat de senaste åren.
Citat från interpellationsdebatt 19 oktober 2023.

Vilka biståndsmyter använder regeringen?

Tre myter om Sveriges bistånd som vi hör biståndsminister Johan Forssell och regeringen använda:

  1. Att biståndet inte är effektivt.
  2. Att biståndet inte är transparent.
  3. Att en stor del av biståndet försvinner i korruption.

Här är nio vanliga myter om internationellt bistånd.

”Biståndet är ineffektivt och ger inget resultat.”

Att biståndet inte ger något resultat är falskt. I vår profil hittar du flera exempel på resultat i närtid. Betyder det att allt bistånd är effektivt eller ger resultat? Nej. Men i debatten om biståndet görs ofta generaliseringar om att biståndet som helhet är ineffektivt eller borde skäras ner, i stället för att diskutera nyanserat.

”Biståndet går rakt ner i fickorna på auktoritära ledare.”

Att bistånd förmedlas okritiskt till diktaturer stämmer inte. Sverige har idag inget fritt budgetstöd till något samarbetsland på grund av att det anses för riskabelt. Andelen stöd till statlig verksamhet har minskat drastiskt till förmån för stöd genom oberoende organisationer och FN-organ. 

”Utvecklingsbistånd är mindre effektivt än humanitärt bistånd.”

Humanitärt bistånd är enormt viktigt men vi måste också arbeta långsiktigt för att förhindra konflikter och skapa hållbara och fredliga samhällen. Att förebygga och minska risker kopplade till katastrofer minskar sårbarhet för extremväder och humanitära konsekvenser av klimatförändringarna. Bra utvecklingsbistånd leder till mindre behov av humanitärt stöd.

”Bistånd betalas ut utan villkor eller redovisningskrav.”

Varje gång biståndspengar utbetalas eller vidareförmedlas åtföljs de av avtal, regelverk och en beredning som innebär en lång rad förberedande analyser, kontroller och beslut. Svenskt bistånd har en inre kontroll som är större än för något annat statsbidrag.

”En tredjedel av biståndet försvinner i korruption.”

Det går inte att säkerställa hur stor korruptionen är eftersom att den i sin natur är dold. De rapporter som Världsbanken och Sida gjort visar att fall där korruption upptäckts och pengar krävts tillbaka kan mätas i promille av det totala biståndet. Inom bistånd råder det redan nolltolerans mot korruption. Att förebygga och utreda korruption är en viktig del av arbetet inom Sida och biståndsorganisationer. 

”Internationellt bistånd betyder mindre än handel för länders utveckling.”

Både handel och bistånd spelar viktiga roller för en hållbar utveckling. För att handel ska bidra till minskad fattigdom behöver den nå de mest utsatta, vilket den per automatik inte alltid gör. Utvecklingsbiståndet finns för att förändra levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom och förtryck, dit andra resurser inte når. 

”Sveriges bistånd har blivit mycket mindre transparent.”

I de senaste granskningarna har transparensen i Sveriges bistånd varit relativt oförändrat i de flesta kategorierna, med en positiv utveckling i några områden. Däremot har andra stora bistånds-givare utvecklats snabbare i sitt arbete med inrapportering av standardiserad data, och därför gått om Sverige i Aid Transparency Index.

”Villkorat bistånd är bra migrationspolitik.”

Forskning pekar på att villkorat bistånd inte påverkar migrations-mönster. Det riskerar istället att bidra till att biståndsmedel missbrukas och inte används till sitt huvudsyfte, att stötta människor i fattigdom och förtryck. Det har konsekvenser för migranters mänskliga rättigheter och biståndets effektivitet. 

”Biståndspengar gör bara nytta utanför Sverige.”

Stödet till information, kommunikation och forskning har tagits bort för att minska på bistånd som stannar i Sverige. Men genom info-kom anslaget kunde många organisationer belysa orättvisor i världen, granska våra makthavare och visa svenska folket biståndets resultat. Anslaget utgjorde 0,3 procent av biståndsbudgeten. Utvecklingsforskning har varit en viktig del för att förstå globala problem och biståndets effektivitet. 

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.