Brev till OECD

Nyhet - 2016-10-13
Forum Syd och andra organisationer vill ha en ökad öppenhet inom OECD:s bistånd och att avräkningarna ska upphöra.
Forum Syd default

Öka transparensen inom OECD DAC och fatta beslut om att avräkningar från biståndet upphör, skriver 15 organisationer inom CONCORD Sverige i ett öppet brev till Charlotte Petri Gornitzka, ny ordförande för OECD:s biståndsorgan DAC.

Bland annat vill organisationerna se att Gornitzka i sin nya roll verkar för att biståndskommittén blir mer transparent, inte minst vad gäller civilsamhällets och mottagarländernas representativitet.

”Principerna om transparens och ansvarsutkrävande bör vara centrala för allt arbete som kommittén gör. Mottagarländernas regeringar och civila samhället bör vara representerade i processen med att modernisera biståndet och beslut kring biståndets framtid får inte ske bakom stängda dörrar”, skriver organisationerna.

I brevet framförs också en önskan om att DAC i sin pågående översyn av biståndsdefinitionen tydliggör vilka finansiella flöden som kommitténs medlemsländer får klassa som bistånd. Det mot bakgrund av att allt fler länder gör allt större avräkningar från biståndet. Enligt DAC:s egen statistik mer än fördubblades avräkningarna för inhemskt flyktingmottagande mellan 2014 och 2015.

Läs även gärna ett uttalande som tagits fram av europeiska organisationer inför OECD DAC Senior Level Meeting.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.