De flesta partier vill inte skärpa hållbarhetskraven för AP-fonderna

Nyhet - 2022-09-06
Endast Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill se en skärpning av hållbarhetskraven i regelverket för AP-fonderna. Övriga partier anser att kraven på fonderna är tillräckliga. Det framkom i en enkät som ForumCiv skickade ut till de åtta riksdagspartierna inför valet, där vi ställde frågor om AP-fondernas investeringar.
Två personer går med inramade konstverket om AP-fonderna utanför riksdagen.
Demonstration utanför Riksdagen i Stockholm med verk från konstprojektet Konstnärer tolkar AP-fonderna. Bild: ForumCiv


Moderaterna svarar att ”pensionssystemet mår bra av stabila förutsättningar. Nya regler för hållbarhetskrav infördes 2019 i bred samsyn mellan partierna som står bakom pensionssystemet. Det vore för tidigt att förändra dem igen så snart efter att de nya reglerna infördes.” 

Socialdemokraterna anser att det är viktigt att pensionspengarna investeras hållbart och att det är centralt att de hållbarhetskrav som finns efterlevs. ”Men vi bedömer inte att lösningen är skärpta krav. AP-fonderna arbetar intensivt med de här frågorna bland annat inom ramen för fondernas Etikråd”, svarar de i enkäten.


Miljöpartiet däremot påpekar att ”svenska folkets pensionspengar inte ska finansiera utsläpp, miljöförstöring, diktaturer eller exploatering av människor. Svårare än så är det faktiskt inte.”

Kristdemokraterna svarar både ja och nej, och framhåller att de är positiva till de lagstadgade hållbarhetskraven på Första till Fjärde-AP-fonderna från 2019. De anser att det är viktigt att sådana krav följs upp och justeras vid behov, vilket kan innebära skärpta krav på vissa områden och lättade krav på andra.

Under de senaste åren har det varit återkommande rapporter i media om investeringar av AP-fonderna som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön.

Ohållbara investeringar

”Under de senaste åren har det varit återkommande rapporter i media om investeringar av AP-fonderna som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön”, säger ForumCivs generalsekreterare Anna Stenvinkel. ”Exempelvis investerar AP-fonderna i företag som tillverkar kärnvapen, företag som står åtalade för medhjälp till folkrättsbrott, några av världens största fossila bolag eller lånar ut pengar till diktaturer. Därför är det beklagligt att endast två partier anser att hållbarhetskraven i regelverket behöver skärpas.”

”Vi hör också från våra partners i många länder hur de drabbas av effekter av verksamhet som AP-fonderna har investeringar i, exempelvis övergrepp mot mänskliga rättigheter och omfattande miljöförstöring i samband med gruvdrift eller hot mot urfolk vid skogsskövling i Amazonas kopplat till kött- och sojaindustrin. Det är uppenbart att hållbarhetskraven i regelverket för Första–Fjärde AP-fonderna är otillräckliga och då behöver kraven justeras. Det handlar inte om att riva upp hela regelverket, utan om att skärpa just hållbarhetskraven”, säger Anna Stenvinkel.

Regeringens årliga utvärdering av AP-fonderna

Regeringen redovisar AP-fondernas hållbarhetsarbete till riksdagen genom en årlig skrivelse. På frågan om partierna anser att skrivelsen behöver utvecklas så att effekterna av AP-fondernas investeringar och resultatet av fondernas hållbarhetsarbete framgår tydligare svarar alla partierna utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ja. 

Vi anser att regeringen borde vara mycket skarpare i sina årliga uppföljningar av AP-fondernas investeringar.

Liberalerna välkomnar mer information om AP-fondernas hållbarhetsarbete och Centerpartiet svarar att det finns anledning att utveckla redovisningen bland annat så att den görs mer lättillgänglig och resultatinriktad. Vänsterpartiet föreslår att samtliga AP-fonder ska redovisa beräknade utsläpp av växthusgaser för sina investeringar.

”Det är bra att en klar majoritet av partierna anser att regeringens skrivelse behöver utvecklas”, kommenterar Anna Stenvinkel. ”Vi anser att regeringen borde vara mycket skarpare i sina årliga uppföljningar av AP-fondernas investeringar och göra mer djupgående uppföljningar. Regeringen måste följa upp att AP-fonderna verkligen lever upp till Parisavtalet och andra internationella konventioner. Det är också en fråga om transparens. Det måste vara möjligt att granska hur våra pensionspengar investeras.” 

”Vi tror inte att svenska folket vill att deras pensionspengar ska kränka mänskliga rättigheter, förstöra miljön eller gå till företag som tillverkar kärnvapen”, avslutar Anna.

Enkäten skickades ut till de politiska partierna av ForumCiv i samarbete med nätverket Schyssta pensioner.

AP-fonderna i media

Både Aktuell Hållbarhet och OmVärlden har rapporterat om partiernas ståndpunkter utifrån vår enkät. 

OmVärlden: Trots svarta rubriker – få partier vill ha tuffare regler för AP-fonderna

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.