Fina ord men mindre handling

Nyhet - 2016-12-12
Forum Syds rapport granskar Sveriges agerande mot den globala skatteflykten.
Forum Syd default

Idag lanseras Forum Syds rapport Skatteflykten – världens problem som granskar hur Sverige agerat mot den globala skatteflykten. Rapporten granskar regeringens arbete och riksdagspartiernas ställningstaganden innan och efter valet 2014. 

Rapporten visar att regeringen har haft en aktiv retorik om skatteflykt och identifierar det som en viktig fråga. Men retoriken har tyvärr inte omsatts i handling i den omfattning som krävs för att motverka skatteflykt från utvecklingsländer. 
Sverige stödjer fortfarande inte de två viktigaste verktygen: offentlig land-för-land-rapportering eller ett mellanstatligt skatteorgan under FN där alla länder kan delta på lika villkor. Sverige är inte heller en förespråkare av ökad öppenhet i skattefrågor. 

Vi uppmanar att den svenska regeringen genomför fem viktiga åtgärder för att sätta stopp för den globala skatteflykten:

- Driv på för att EU ska införa offentlig land-för-land-rapportering för företags verksamhet i alla länder. Rapporteringen bör också utvidgas till att omfatta fler företag och mer information.
 

- Upprätta öppna ägarregister över vilka de verkliga ägarna är. Offentlighet förhindrar skatteflykt genom anonyma brevlådeföretag och gör det möjligt för medborgare och journalister att se vem som är företagens egentliga förmånstagare och vem som i slutändan gynnas.
 

- Driv på för ett mellanstatligt skatteorgan under FN. Ge utvecklingsländerna en plats vid förhandlingsbordet i ett skatteorgan där samtliga länder kan delta på lika villkor i arbetet med globala skattefrågor. 
 

- Inför automatiskt informationsutbyte mellan alla länder. Säkerställ att alla länder och framför allt utvecklingsländer kan få information som behövs för att stoppa skatteflykt. Utvecklingsländer som saknar kapacitet och resurser att dela information bör, utöver kapacitetsutveckling, få en övergångsperiod som ger möjlighet att få information utan krav på att också dela information.  
 

- Genomför konsekvensanalyser av Sveriges skatteavtal med utvecklingsländer. Granska hur avtalen påverkar de svagaste länderna utifrån ett rättighets- och fattigdomsperspektiv eftersom skatteavtal kan ha negativ påverkan på utvecklingsländers möjlighet driva in skatt. 


Hela rapporten kan laddas ner här
Läs mer om Forum Syds arbete mot skatteflykt. 

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...