Forum Syd på plats vid högnivåmöte i Nairobi

Nyhet - 2016-11-28
Världens biståndsaktörer samlas nu för att bestämma hur internationellt utvecklingssamarbete ska bli mer effektivt.
Forum Syd default
Missing media item.

Givar- och mottagarländer, näringsliv och civilsamhälle träffas denna vecka i Nairobi för att diskutera agendan för ett effektivt bistånd och utvecklingssamarbete. Forum Syd är på plats för att bevaka diskussionerna och hoppas på att den svenska regeringen står upp för civilsamhällesorganisationers roll som viktiga och oberoende aktörer för utveckling.

Det är oroväckande att åtagandena för effektivt bistånd har halkat ned på den politiska dagordningen under senare år men Forum Syd hoppas nu på förändring vid högnivåmötet i Nairobi, även kallat Second High-Level Meeting (HLM2), som är det andra uppföljningsmötet inom det globala partnerskapet för utvecklingseffektivitet (GPEDC).

Under Nairobimötet kommer frågan om att biståndet ska vara nationellt förankrat och anpassat till utvecklingsländernas egna mål och prioriteringar att diskuteras. EU som är en stor givare, följer exempelvis inte principerna om utvecklingseffektivitet när EU villkorar bistånd och endast ett fåtal EU-länder når målet om 0,7 procent av BNI till bistånd. 

”Sveriges regering kommer att behöva axla stort ansvar för att undvika ett framtida globalt och europeiskt givarstyrt bistånd. Det är viktigt att nationellt ägarskap, biståndets långsiktiga resultat och civilsamhällets demokratiska utrymme får fokus,” säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Utvecklingseffektivitet är en grundförutsättning för att skapa en globalt hållbar utveckling och att uppnå målen i både Agenda 2030 och finansieringsagendan Addis Ababa Action Agenda (AAAA).

”Nairobimötet är framförallt viktigt eftersom Agenda 2030 ger oss svar på ”vad” regeringar och utvecklingsaktörer ska åstadkomma och utvecklingseffektiviteten på ”hur” vi ska genomföra det,” säger Emelie Aho, policyrådgivare på Forum Syd.

Stephen Gichohi som är landchef på Forum Syds kontor i Kenya, är på plats vid högnivåmötet i Nairobi som civilsamhällesrepresentant. Förra veckan skickade Forum Syd ett öppet brev till Isabella Lövin med rekommendationer till Sveriges regering inför högnivåmötet.

Titta på videon där Emelie Aho, policyrådgivare på Forum Syd, berättar om några av de frågor som Forum Syd ser att regeringen lyfter och står upp för vid mötet.

För uppdateringar från högnivåmötet, följ @ForumSyd på twitter!
Läs mer om Forum Syds arbete med biståndspolitik här. 

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.