Framsteg för kvinnors äganderätt av mark

Nyhet - 2020-11-10
I Liberia, som på många platser i världen, symboliserar mark värdighet, kulturellt arv och är en intim del av religionsutövning. Marken är vidare människors bas för försörjning och utan den hotas säkerhet och fred. Den är en del av social, politisk och ekonomisk makt och identitet.
Liberia land conference

Innan 2018 års marklag, erkändes inte kvinnors juridiska rätt till mark, detta trots att kvinnor utgör 80 procent av Liberias jordbrukare. Den äldre marklagen gav rätt till kollektivt ägande, men eftersom beslutsfattande på bynivå traditionellt sett endast inkluderat män lämnades kvinnor utanför och förblev utan mark. Till exempel fanns ingen möjlighet för en ogift kvinna att få tillgång till mark eller äga sitt hus.

Den nya lagen har därför beskrivits som inget mindre än en revolution för kvinnor. Men kunskapen om den nya lagen är inte spridd och många kvinnor på landsbygden är fortfarande omedvetna om dess existens. Kvinnor fortsätter därför att marginaliseras i markrelaterade frågor. Flemming Nielsen, ForumCivs chef i Liberia, framhåller hur en vinst för kvinnor är en vinst för alla.

Rädslan att män skulle förlora kontroll och dominans om kvinnor skulle få tillgång till mark elimineras när man ser alla de möjligheter till hållbar utveckling som åstadkoms när män och kvinnor arbetar tillsammans i beslut som rör mark.  

Att stötta civilsamhällets organisering är i korthet hur ForumCiv bidrar till utveckling och i Liberia betyder det att stötta kvinnors makt över mark. Nyligen hölls en konferens som samlade nära 200 deltagare. Bland deltagarna fanns beslutsfattare, journalister och representanter från civilsamhället, men framförallt gästades konferensen av jordbrukande kvinnor från tio av landets femton provinser.

Konferensen var en plattform för att sprida kunskap om lagen. Den möjliggjorde nätverkande, utbyten av erfarenheter och kvinnorna hade utrymme att påverka och bidra till kvinnors rättigheter nationellt.

Vid slutet av den tredje dagen hade kvinnorna formulerat en deklaration som Deddeh Kanmoh, generalsekreteraren för National Rural Women, adresserade till regeringen och landets män.

Idag talar vi till våra fäder, våra bröder och våra makar som fortfarande tror att vi inte är fullgoda kandidater till att ärva mark. Vi talar till våra äldre som tror att vi enbart har rätt att nyttja marken men inte att äga den.

Hon uppmanade regeringen och särskilt presidenten att skapa budgetutrymme så att jordbruksministeriet snabbt och effektivt kan implementera lagen.

Kebeh Monger, ordförande i National Rural Women sa att kunskapen om hur de kan kräva och skydda sina rättigheter till mark är avgörande.

Det slog oss aldrig att vi skulle ha samma rättigheter som män, att vi är marklagens saknade pusselbit i våra familjer, samhällen och i landet Liberia

Kvinnornas arbete har bara börjat. Nästa steg är att lägga upp en strategi för vilket påverkansarbete som krävs för att förverkliga deklarationen som författades. ForumCiv är stolta över att associeras med kampen för jämställdhet som kvinnorna för och kommer fortsätta följa deras arbete på nära håll.

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.