Från åskådare till beslutsfattare

Resultat - 2023-08-21
I Armenien arbetar Swedish International Liberal Center (Silc) och Sose Women’s NGO med att stärka kvinnor i de armeniska regionerna att aktivt delta i den offentliga och politiska delen av samhället.

I de östra partnerskapsländerna har jämställdhet och kvinnors rättigheter historiskt sett uppfattades som en sekundär fråga av myndigheterna både nationella och lokala, särskilt i de mer turbulenta politiska miljöerna. Kvinnors rättigheter åsidosätts i väntan på bättre tider när de kan handskas med. Det som förbinder regionen är också starka patriarkala normer, könsstereotypa roller, kvinnohat och diskriminering. Något som kvinnor fortfarande upplever i dag.

”Vi startade det här projektet för att det fanns ett stort problem. 1995 var antalet kvinnor i nationalförsamlingen bara 6%. Idag år 2023 utgör kvinnor 34% av nationalförsamlingen. När vi startade vårt projekt var det 14%. Jag kan med säkerhet säga att vi har spelat en viktig roll i denna positiva ökning”, berättar Liana som grundat organisationen Sose i Armenien.

Projektet får stöd av Svenska partnerskapsprogrammet. 

Så fungerar partnerskap i praktiken

Svenska partnerskapsprogrammet stödjer partnerskap mellan civilsamhällesaktörer som arbetar tillsammans för att förverkliga mänskliga rättigheter och stärka civilsamhället. Här samlar vi fler exempel på hur partnerskap ser ut i praktiken.
 

Mer aktuellt

Colobias parliamentsbyggnad med Colombias flagga i en flaggstång på taket. Skärmdump på rapporter om Colombia.
Nyhet - 2023-09-27

FN granskar mänskliga rättigheter i Colombia

I den pågående FN-granskningen av situationen för mänskliga rättigheter i Colombia har ForumCiv och andra svenska civilsamhällesorganisationer med verksamhet i landet framfört rekommendationer som...