Från åskådare till beslutsfattare

Resultat - 2023-08-21
I Armenien arbetar Swedish International Liberal Center (Silc) och Sose Women’s NGO med att stärka kvinnor i de armeniska regionerna att aktivt delta i den offentliga och politiska delen av samhället.

I de östra partnerskapsländerna har jämställdhet och kvinnors rättigheter historiskt sett uppfattades som en sekundär fråga av myndigheterna både nationella och lokala, särskilt i de mer turbulenta politiska miljöerna. Kvinnors rättigheter åsidosätts i väntan på bättre tider när de kan handskas med. Det som förbinder regionen är också starka patriarkala normer, könsstereotypa roller, kvinnohat och diskriminering. Något som kvinnor fortfarande upplever i dag.

”Vi startade det här projektet för att det fanns ett stort problem. 1995 var antalet kvinnor i nationalförsamlingen bara 6%. Idag år 2023 utgör kvinnor 34% av nationalförsamlingen. När vi startade vårt projekt var det 14%. Jag kan med säkerhet säga att vi har spelat en viktig roll i denna positiva ökning”, berättar Liana som grundat organisationen Sose i Armenien.

Projektet får stöd av Svenska partnerskapsprogrammet. 

Så fungerar partnerskap i praktiken

Svenska partnerskapsprogrammet stödjer partnerskap mellan civilsamhällesaktörer som arbetar tillsammans för att förverkliga mänskliga rättigheter och stärka civilsamhället. Här samlar vi fler exempel på hur partnerskap ser ut i praktiken.
 

Mer aktuellt

Bildkollage av Karin som tittar in i kameran med allvarlig min. I bakgrunden syns ett möte från EU komissionen.
Nyhet - 2024-02-29

Sverige fortsatt emot EU-lag om företagsansvar

Igår skulle EU-länderna ha röstat om EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), men återigen fanns det ingen majoritet för förslaget och omröstningen sköts upp.

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.