Inga klara besked om biståndets framtid

Nyhet - 2017-11-03
Under två dagar har biståndsgivarländerna förhandlat om framtidens bistånd utan att komma till beslut.
Forum Syd default

Under två dagar har biståndsgivarländerna förhandlat om framtidens bistånd. Flera förslag om hur biståndet ska användas låg på förhandlingsbordet på högnivåmötet men OECDs biståndskommitté, DAC, kunde inte enas.

Förändringar av reglerna för biståndet förhandlas i ett politiskt läge där givarländernas egna intressen alltmer styr prioriteringarna inom biståndet. Inför högnivåmötet uppmanade Forum Syd och 7 andra organisationer inom Concords Aidwatch-arbetsgrupp - Sverige att stå upp för fortsatt fokus på fattigdomsbekämpning och att driva att OECD-DAC säkerställer en hög kvalité på biståndet med utgångspunkt från behoven hos människor som lever i fattigdom.

Förhandlingarna om reglerna för biståndet handlade främst om två viktiga frågor - privatsektorns roll i biståndet och avräkningar för inhemskt asylmottagande. Reglerna för hur avräkningar för flyktingmottagande förtydligades men det infördes inga nya begränsningar. 

- Vi har sett en dramatisk ökning av andelen bistånd som stannar i EU de senaste åren och det är oroväckande att givarländer urholkar biståndet på det här sättet. Vi anser att den typen av kostnader inte ska tas från biståndet, men det är ett viktigt steg att reglerna förtydligas så att givarländerna hanterar och rapporterar avräkningarna på samma sätt, säger Anna Blücher, policyrådgivare på Forum Syd.

I förhandlingarna om så kallade privatsektorinstrument, som lån och garantier, nåddes ingen överenskommelse. Förslaget som diskuterades innebar en ännu bredare definition av vad som får räknas som bistånd, vilket skulle riskera ytterligare sammanblandning mellan bistånd och kommersiella intressen.

- Det finns en fortsatt oro för hur fattigdomsfokus och principerna om utvecklingseffektivitet ska säkerställas i denna typ av biståndsinsatser, säger Anna Blücher.

högnivåmötets kommuniké lyfts också vikten av att arbeta med Agenda 2030 fram vilket är positivt. Även ökad transparens och dialog med civilsamhället är en del av DACs fortsatta arbetssätt för att säkra biståndets kvalité. 

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.