Inga klara besked om biståndets framtid

Nyhet - 2017-11-03
Under två dagar har biståndsgivarländerna förhandlat om framtidens bistånd utan att komma till beslut.
Forum Syd default

Under två dagar har biståndsgivarländerna förhandlat om framtidens bistånd. Flera förslag om hur biståndet ska användas låg på förhandlingsbordet på högnivåmötet men OECDs biståndskommitté, DAC, kunde inte enas.

Förändringar av reglerna för biståndet förhandlas i ett politiskt läge där givarländernas egna intressen alltmer styr prioriteringarna inom biståndet. Inför högnivåmötet uppmanade Forum Syd och 7 andra organisationer inom Concords Aidwatch-arbetsgrupp - Sverige att stå upp för fortsatt fokus på fattigdomsbekämpning och att driva att OECD-DAC säkerställer en hög kvalité på biståndet med utgångspunkt från behoven hos människor som lever i fattigdom.

Förhandlingarna om reglerna för biståndet handlade främst om två viktiga frågor - privatsektorns roll i biståndet och avräkningar för inhemskt asylmottagande. Reglerna för hur avräkningar för flyktingmottagande förtydligades men det infördes inga nya begränsningar. 

- Vi har sett en dramatisk ökning av andelen bistånd som stannar i EU de senaste åren och det är oroväckande att givarländer urholkar biståndet på det här sättet. Vi anser att den typen av kostnader inte ska tas från biståndet, men det är ett viktigt steg att reglerna förtydligas så att givarländerna hanterar och rapporterar avräkningarna på samma sätt, säger Anna Blücher, policyrådgivare på Forum Syd.

I förhandlingarna om så kallade privatsektorinstrument, som lån och garantier, nåddes ingen överenskommelse. Förslaget som diskuterades innebar en ännu bredare definition av vad som får räknas som bistånd, vilket skulle riskera ytterligare sammanblandning mellan bistånd och kommersiella intressen.

- Det finns en fortsatt oro för hur fattigdomsfokus och principerna om utvecklingseffektivitet ska säkerställas i denna typ av biståndsinsatser, säger Anna Blücher.

högnivåmötets kommuniké lyfts också vikten av att arbeta med Agenda 2030 fram vilket är positivt. Även ökad transparens och dialog med civilsamhället är en del av DACs fortsatta arbetssätt för att säkra biståndets kvalité. 

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.