Migrationskostnader bör inte tas från biståndet

Nyhet - 2016-12-19
Avräkningarna måste upphöra skriver Forum Syd och 10 andra organisationer i ett öppet brev till OECDs biståndsorgan DAC.
Forum Syd default

I ett öppet brev till OECDs biståndsorgan DAC understryker Forum Syd och 10 andra organisationer återigen att migrationskostnader inte bör tas från biståndet och att avräkningarna måste upphöra. Brevet skickas i samband med att OECD DACs arbetsgrupp Refugees and Migration träffas.

”We strongly believe that OECD DAC members must support refugees arriving at their borders as part of their international responsibilities and human rights obligations. However, in-donor country refugee costs should not be counted as official development assistance (ODA): they do not link to any development objectives of improving the welfare of poor people in developing countries. Such costs should consequently urgently be phased out from the ODA definition.” Skriver organisationerna i brevet.

Det öppna brevet understryker även att medlemsländerna på ett öppet sätt ska redovisa alla kostnader för inhemsk flyktingmottagande. Transparens och tydligare riktlinjer behövs!

I brevet uttrycker organisationerna även en oro över att det finns länder som använder bistånd till administration eller integration.

Läs mer om hur Forum Syd arbetar med biståndspolitik här

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...