Nominera till ForumCivs styrelse

Nyhet - 2023-11-13
Vi söker dig som i vår styrelse tillsammans vill verka för en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra!

ForumCiv är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med över 200 medlemmar från svenska civilsamhället. Tillsammans arbetar vi med mänskliga rättigheter och för ett starkt folkligt deltagande världen över. Som styrelseledamot leder du ForumCiv strategiskt.  

ForumCiv grundades 1995 och är Sveriges största plattform för det civila samhället. Tillsammans försvarar vi demokrati och stöttar organisationer i över 70 länder. Vi har huvudkontor i Sverige och även tre regionala kontor och två landkontor, som hanterar stödet till civilsamhällesorganisationer. ForumCiv bedriver också opinionsarbete för en rättvis och hållbar utveckling. Som styrelseledamot är du med och fattar viktiga beslut och formar organisationens strategiska kurs . 

Vårt arbete handlar om att stärka och möjliggöra för människor att gå samman för att kräva sina rättigheter och skapa förändring på lokal, nationell och global nivå. Det är då demokratin utvecklas, resurserna fördelas mer rättvist och fattigdomen minskas.

Är du eller någon du tänker på en bra representant som stödjer ForumCivs vision? Varmt välkommen att nominera till vår styrelse. Tillsammans skapar vi förändring!

Hur nominerar man?

För att en nominering ska kunna behandlas av valberedningen innan årsmötet 25 maj ska den inkomma via detta verktyg senast den 12 april 2024. Nomineringar kan i övrigt också framställas ända fram till det att valet behandlas på årsmötet. 

Du kan nominera genom internetverktyget, se länken: ForumCiv - Förtroendeval 2024 - Nominera 

Vem kan nominera?

Alla medlemsorganisationer i ForumCiv kan nominera representanter till förtroendeuppdrag inom ForumCiv.

Val av styrelse för verksamhetsåret 2024–2025

När ForumCivs årsmöte sammanträder den 25 maj 2023 kommer valberedningen föreslå representanter till följande poster inom föreningen: 

  • Ordinarie styrelseledamöter (fem ledamöter väljs på två år) 
  • Förtroendevald revisor och suppleant (väljs på ett år)

Valberedningen

Markus Adolfsson, ordförande i valberedningen.
Epost: FS_Election_Committee@forumciv.org

Taggar

Medlem

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.