Öppet brev till Isabella Lövin

Nyhet - 2016-11-22
Forum Syd uppmanar den svenska regeringen att vid högnivåmötet om GPEDC värna om civila samhällets roll som självständiga aktörer.
Forum Syd default

Nästa vecka börjar högnivåmötet om det globala partnerskapet för utvecklingseffektivitet (GPEDC) i Nairobi. I ett öppet brev till Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, presenterar Forum Syd viktiga rekommendationer inför högnivåmötet i Nairobi.

I det öppna brevet uppmanar Forum Syd den svenska regeringen att stå upp för att utvecklingseffektiviteten innefattar transparens och uppföljning av utvecklingsaktörers resultat.

Sveriges regering måste även vid mötet försvara civila samhällets roll som självständiga aktörer. Den negativa trend vi ser med ett minskat handlingsutrymme för civila samhället, så kallat ”shrinking space”, försvårar och underminerar civila samhället som utvecklingsaktör. Högnivåmötet i Nairobi blir därför ett viktigt forum för Sveriges regering att värna om alla de principer för civila samhället som erkändes i Busan 2011. 

”Civilsamhällesorganisationerna har en särskild roll att spela i utvecklingssamarbetet och den nya utvecklingsagendan. Principerna om utvecklingseffektivitet framhåller särskilt att organisationer i civila samhället måste få agera som självständiga utvecklingsaktörer. Vi ser en risk i att mottagar- och givarländer styr biståndet som går till civila samhället när ägarskapet skall vara hos utvecklingsländerna. Sveriges regering måste värna om att civila samhället förblir en oberoende röst och en granskande aktör med eget ägarskap eftersom aktörer inom civila samhället är drivkrafter för samhällsförändring.”

Läs brevet i sin helhet här. 

Mer aktuellt

Colobias parliamentsbyggnad med Colombias flagga i en flaggstång på taket. Skärmdump på rapporter om Colombia.
Nyhet - 2023-09-27

FN granskar mänskliga rättigheter i Colombia

I den pågående FN-granskningen av situationen för mänskliga rättigheter i Colombia har ForumCiv och andra svenska civilsamhällesorganisationer med verksamhet i landet framfört rekommendationer som...