Regeringen behöver tänka om

Nyhet - 2016-05-25
I en debattartikel i Omvärlden idag är Forum Syds generalsekreterare Lisa Sjöblom med och driver på regeringen i skatteflyktsfrågan.
Forum Syd default

Torsdagen den 26 maj väntas regeringen meddela hur den tänker agera för att förhindra skatteflykt från utvecklingsländer, ett beslut som blir vägledande för Sveriges linje både inom EU och OECD.

Inför valet 2014 sade sig båda regeringspartier vara för en ökad öppenhet i form av land-för-landredovisning. Tvärtom visar dock Concords senaste granskning av politik för global utveckling (PGU) att Sverige motsatt sig sådana regler både inom EU och OECD.

"Vi förväntar oss att regeringen driver på för offentlig land-för-landrapportering för multinationella företag och ger människor redskap att kunna ställa både ekonomiska och politiska makthavare till svars" skriver generalsekreterarna Lisa Sjöblom från Forum Syd, Bo Forsberg från vår medlemsorganisation Diakonia samt Christine von Sydow från ActionAid i en gemensam debattartikel i Omvärlden.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.