Skärp reglerna

Nyhet - 2016-09-27
Forum Syd, Diakonia och Transparency International Sverige kräver skärpta redovisningsregler för multinationella bolag i brev till finansministern och näringsministern.
Forum Syd default

Forum Syd har tillsammans med Diakonia och Transparency International Sverige skickat brev till finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Mikael Damberg med krav på skärpt regelverk för multinationella företags finansiella redovisning. 

Brevet har, genom organisationer i vårt europeiska nätverk Eurodad, skickats till ministrar i flera EU-länder för att påverka EU-kommissionens förslag om land-för-land-rapportering. Förslaget innehåller ökad öppenhet vilket är bra. Men för att det ska bli ett effektivt verktyg mot skatteflykt kräver vi att:

- Multinationella företag offentligt redovisar information för varje land de är verksamma i, både i och utanför EU.

- Fler företag blir skyldiga att rapportera. Som förslaget ser ut i nuläget utesluts 85-90 procent av multinationella företag från att rapportera.

- Mer information måste inkluderas i redovisningen för att det ska vara möjligt att bedöma om företag betalar sin rättmätiga skatt.   

Om förslaget inte ändras till fullständig land-för-land-rapportering riskerar vi att missa en viktig möjlighet att öka skattetransparensen, inte bara i Europa utan i hela världen. Läs hur EU-kommissionens förslag kan förbättras för att bli ett effektivt verktyg mot skatteflykt här.

En artikel på Dagens Juridik har uppmärksammat brevet, läs den här

Taggar

Agenda 2030

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.