Skatteflyktsrapport visar ökat stöd för transparens – men inte från Sverige

Nyhet - 2016-12-07
Eurodad, Forum Syd och 23 andra organisationer lanserar skatteflyktsrapport som granskar hur Europa bidrar till global skatteflykt.
Forum Syd default

Idag lanseras den årliga skatteflyktsrapporten som granskar hur Europa bidrar till den globala skatteflykten. Rapporten är framtagen av Eurodad tillsammans med Forum Syd och 23 civilsamhällsorganisationer.

Rapporten visar att:

  • Det politiska stödet för transparens har ökat, men utmaningarna kvarstår. Här tillhör Sverige de länder som inte tagit ställning för ökad öppenhet.
  • Sverige tillhör de länder som ställer sig emot offentlig land-för-land-rapportering av företags räkenskaper i de länder de har verksamhet i.
  • Antalet hemliga skatteavtal mellan multinationella företag och europeiska regeringar har ökat med nästan 50 procent sedan LuxLeaks skandalen 2014. 
  • Europeiska regeringar fortsätter att ingå kontroversiella skatteavtal som försvårar beskattning i utvecklingsländerna.
  • Ingen av de 18 regeringar som analyseras i rapporten stödjer upprättandet av ett mellanstatligt skatteorgan under FN, som skulle ge utvecklingsländerna en plats vid bordet när globala skattefrågor förhandlas.


Hela rapporten kan laddas ner här. 
Läs mer om Forum Syds arbete mot skatteflykt. 

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.