Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

Nyhet - 2017-02-24
I och med införandet av Global Gag Rule av USA:s president uppmanar vi Sverige att tillsätta nya pengar till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Forum Syd default

I och med att USA:s president Donald Trump återinför the Global Gag Rule, den så kallade munkavle-regeln, kommer en stor del av det amerikanska biståndet till mödrahälsa att frysa inne. Detta kommer att påverka de som lever i fattigdom allra mest och det riskerar att markant öka antalet oönskade gradviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör, då USA har tidigare stått för cirka 30 procent av det globala biståndet till mödrahälsa. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet från USA. I en debattartikel på biståndsdebatten.se uppmanar Forum Syd och 13 andra organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, till vårbudgeten. 

Mer aktuellt

Colobias parliamentsbyggnad med Colombias flagga i en flaggstång på taket. Skärmdump på rapporter om Colombia.
Nyhet - 2023-09-27

FN granskar mänskliga rättigheter i Colombia

I den pågående FN-granskningen av situationen för mänskliga rättigheter i Colombia har ForumCiv och andra svenska civilsamhällesorganisationer med verksamhet i landet framfört rekommendationer som...