Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

Nyhet - 2017-02-24
I och med införandet av Global Gag Rule av USA:s president uppmanar vi Sverige att tillsätta nya pengar till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Forum Syd default

I och med att USA:s president Donald Trump återinför the Global Gag Rule, den så kallade munkavle-regeln, kommer en stor del av det amerikanska biståndet till mödrahälsa att frysa inne. Detta kommer att påverka de som lever i fattigdom allra mest och det riskerar att markant öka antalet oönskade gradviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör, då USA har tidigare stått för cirka 30 procent av det globala biståndet till mödrahälsa. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet från USA. I en debattartikel på biståndsdebatten.se uppmanar Forum Syd och 13 andra organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, till vårbudgeten. 

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.