Transparens behövs för att bekämpa skatteflykt

Nyhet - 2016-10-31
I en debattartikel i Aktuell Hållbarhet uppmanas regeringen att genomföra åtgärder för ökad öppenhet.
Forum Syd default

Sverige har en lång historia av offentlighet. Men när det gäller att bekämpa skatteflykt tillhör Sverige dem som motarbetar förslag om ökad öppenhet. I en debattartikel i Aktuell Hållbarhet uppmanar Forum Syd, Diakonia och Transparency International Sverige den svenska regeringen att ändra inställning och genomföra åtgärder för ökad transparens mot global skatteflykt. Åtgärder som också skulle göra det möjligt för medborgare i utvecklingsländer att ställa beslutsfattare och företag till svars.

Skatteflykt är ett hinder för hållbar utveckling över hela världen, men det drabbar utvecklingsländer hårdast. Flera initiativ har presenterats för att motverka den globala skatteflykten men ofta saknas den viktigaste åtgärden – transparens. Hemlighållandet gör skatteflykt möjligt, vilket vi blev påminda om i läckor som LuxLeaks och Panamadokumenten.

I debattartikeln uppmanar Forum Syd, Diakonia och Transparency International Sverige regeringen att genomföra följande åtgärder för ökad transparens mot global skatteflykt:

  • Aktivt arbeta för att EU inför offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag inom alla sektorer. Förslaget bör vidgas till att omfatta företagens aktiviteter i alla länder för att möjliggöra för medborgare att utkräva ansvar.
  • Upprätta offentliga register över företagens verkliga ägare. Offentlighet förhindrar skatteflykt genom anonyma skalbolag och gör det möjligt för medborgare, journalister och andra att se vem som är företagens egentliga förmånstagare, dvs. vem som tar hem vinsten.
     

Läs debattartikeln här.
Läs mer om Forum Syds arbete mot skatteflykt här. 

Taggar

Agenda 2030

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.