Bistånd genom organiserad diaspora

Nyhet - 2018-03-02
Forum Syd assisterar den svensk-somaliska diasporan att bedriva utvecklingsprojekt. Fler öppna dialogmöten nästa vecka!
Nasteho Weheliye Foto: Agnes Nygren
Nasteho Weheliye Foto: Agnes Nygren

Det enorma biståndet utvandrade människor står för i världen har börjat uppmärksammas av större biståndsaktörer. En sådan grupp är den somaliska diasporan som varje år beräknas skicka 11 miljarder kronor tillbaka till Somalia. Den summan överstiger långt det samlade bi- och multilaterala biståndet till landet.

Förutom resurser i rena pengar bistår också diasporan med kunskap och erfarenhet av utvecklingsfrågor. Forum Syd förstår sedan många år diasporans stora potential, delaktighet och betydelse för Somalias återuppbyggnad. Därför driver vi ett program där det svensk-somaliska civilsamhället kan ansöka om bidrag till utvecklingsprojekt. Nyligen hölls ett dialogmöte i Stockholm och fler öppna möten kommer hållas i Göteborg, Malmö och Örebro nästa vecka.

-Jag har varit med från början och hjälpt till att utforma programmet tillsammans med Forum Syd sedan det startade 2009. Jag är här idag för att utbyta idéer och få information om regelverket för bidragshanteringen. I Somalia jobbar jag för mänskliga rättigheter, jämställdhet och mot sexuellt våld. Vi var med och drev igenom den första lagstiftningen mot sexualbrott förra året, berättar Abdirahim.

Nasteho Weheliye, som också var på plats i Stockholm, har drivit ett utvecklingsprojekt sedan tre år tillbaka för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter.

-Projektet heter Internationella Kvinnolyftet och syftar till att öka jämställdhet. Fördelen med att bistånd förmedlas via diasporan är att vi har en stor kontextuell förståelse för ett komplext land. Jag är stolt över att vara en del av att hjälpa kvinnor i Somalia. Vid sidan av projektet som stöds via Forum Syd har jag nu också börjat med fruktodling, som en hälsofrämjande insats med också som en källa till kvinnors försörjning.

Programmet har vuxit mycket under årens gång och sedan 2015 har Forum Syd tagit emot 183 ansökningar varav 70 godkändes.

Om du är del av en svensk-somalisk förening och har idéer om hur ni ihop med en lokal organisation i Somalia skulle kunna förbättra situationen i landet genom att bidra till något av följande mål:

  1. Ökad medvetenhet om hållbar försörjning och ett hållbart nyttjande av naturresurser och relaterande rättigheter som mat, vatten, avfall, energi och sanitet.
  2. Kvinnor och flickor har ökad förståelse och kunskap om sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter och ökat deltagande i civila samhällsorganisationer. Män, kvinnor, flickor och pojkar har större medvetenhet om vilka processer som minskar sexuellt och könsbaserat våld.
  3. Människor som lever under marginaliserade förhållanden och civilsamhällesorganisationer har ökat sitt deltagande och sin dialog med myndigheter. De har ökat förståelsen för att kunna hävda sina rättigheter, deltagande i demokratiska processer, beslutsfattande och för mekanismer som kan utkräva ansvar. Ansvarsbärare har ökat sin förståelse för rättighetsbaserat perspektiv.

Göteborg 7 mars kl 16-19, Folkets Hus, Olof Palmes plats 3

Lund 8 mars kl 16-19, Paradisgatan 5, Hus M, Rum 128

Örebro 5 april kl 16-19, Föreningarnas Hus, Rum Ateljén, Slottsgatan 13A

Other recent articles

Khady talar till publiken från en scen. Bakom henne hänger en vepa med texten people and power.
Nyhet - 2024-07-04

People & Power - en festival för civilsamhället

People & Power festivalen är tillbaka! Få en inblick i världsläget för demokratin och människors rättigheter tillsammans med det svenska civilsamhället. Biljetterna till årets upplaga släpps 20...

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.