Biståndskvarten med Helena Storckenfeldt Moderaterna

Nyhet - 2021-09-30
Vad vill Moderaterna göra med Sveriges internationella bistånd? I Biståndskvarten pratar vi med Helena Storckenfeldt, partiets biståndspolitiska talesperson.

Sverige är jämfört med andra EU länder det land som lägger väldigt lite på privata investeringar i utvecklingsländer.

– Den främsta styrkan i Sveriges bistånd är det humanitära stödet, säger Helena Storckenfeldt. 

– Jag tror att det är det de allra flesta tänker på när man tänker bistånd, då och tänker man de humanitära insatserna som man gör. Jag skulle säga att det humanitära stödet är kärnan i biståndet och det är där även styrkan ligger.

Moderaterna vill minska biståndsbudgeten med 16 miljarder

Moderaterna vill ompröva hela synsättet på biståndspolitiken och i synnerhet enprocentsmålet.  

– Det beror på att det finns andra verktyg som vi bortprioriterar på grund av enprocentsmålet genom att vi har det här fokuset på att vi ska betala ut en viss summa, säger Helena Storckenfeldt.

Moderaterna tror på en mer för mer, mindre för mindre princip där det är tydligt vilken utveckling Sverige stödjer. 

– Ser vi att utvecklingen går åt fel håll, då måste vi vara villiga att säga stopp, och det tror jag och mitt parti är bästa sättet att se till så att demokratiutvecklingen faktiskt går åt rätt håll och att svenska skattemedel inte hamnar i fickorna på ledare som driver på den negativa utvecklingen och är en del av problemet.

Moderaterna vill se mer privatinvesteringar i biståndet

– Sverige är jämfört med andra EU länder det land som lägger väldigt lite på privata investeringar i utvecklingsländer.

Moderaterna vill också se större satsningar på näringslivet och tycker att Sidas garantiinstrument är något som Sverige kan jobba mycket mer med. Genom garantiinstrument utfärdar Sida garantier till banker och andra investerare som gör att de vågar låna ut pengar till företag. Därmed främjar Sida investeringar genom att ta en del av risken om låntagaren inte kan betala tillbaka sin skuld.

Helena Storckenfeldt
Helena Storckenfeldt, Moderaterna.
Om Biståndskvarten

Biståndskvarten är en samtalsserie om Sveriges biståndspolitik. I första säsongen bjöd vi in politiker från Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna för att prata om vad de vill med biståndet framöver.

I säsong 2 grottar vi ner oss i partiernas politik och pratar med experter på områdena.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.