Civilsamhället enas för gemensamma EU-rekommendationer

Nyhet - 2019-11-26
Forum Syd samlade 90 representanter från organisationer, journalister, tankesmedjor, institutioner och företag för att diskutera framtiden för Östliga Partnerskapsregionen (ÖstP).
Representanter sitter och lyssnar på de föreslagna rekommendationerna.
Forum Syd, i samarbete med Näringslivets Internationella Råd och Utrikespolitiska institutet, arrangerade tvådagarsevenemanget.

Samtidigt som EU förbereder sig för ytterligare turer kring Brexit så gör några av grannarna i öst sitt bästa för att åstadkomma det motsatta – att gå med i unionen.

Det är inte lätt att träda ur, men för länder som fortfarande saknar grundläggande mänskliga fri- och rättigheter är det ännu svårare att gå med i EU. De ekonomiska möjligheterna må vara lockande, men kraven på demokrati och mänskliga rättigheter är desto svårare för vissa ledare att acceptera.

Forum Syd samlar därför organisationer, mediaexperter och tankesmedjor från EU och samtliga länder i ÖstP-regionen för att komma fram till gemensamma lösningar och strategier för de insatser som behövs för att stärka civilsamhället, både nu och inför framtiden.

Porträtt av Teona.
Det går inte att uppnå hållbar förändring utan civilsamhället, vi kan inte uteslutas, säger Teona Lebanidze.

- Det är avgörande att hålla den här typen av konferenser, där civilsamhällesorganisationer som oss kan höja våra röster mot EU och påpeka vad som verkligen behövs, säger Teona Lebabidze från FN-förbundet i Georgien.

Diskussionerna under konferensen tog också en meta-nivå och ifrågasatte huruvida EU verkligen har mandat att kalla mänskliga rättigheter och yttrandefrihet för europeiska värderingar, snarare än universella värderingar. Detta är en särskilt relevant fråga just nu, när vi ser allt tydligare tecken på ett krympande utrymme för det civila samhället i länder som Ungern och Polen.

- Vi måste se till att lagstiftare går från ord till handling och lever upp till sina löften om förändring, säger Teona Lebanidze.

Lilia Carasciuc lyfter en fråga till panelen.
Korruption i ÖstP-länder kan innebära allvarliga konsekvenser för säkerheten i hela Europa. Civilsamhället i EU och ÖstP måste tillsammans utföra gemensamma antikorruptionsplaner, säger Lilia Carasciuc, Transparency International i Moldavien.

Kraven är många, reformerna är nödvändiga och den nuvarande situationen för civilsamhället i ÖstP-regionen varierar en hel del från land till land. Många av utmaningarna, speciellt de som rör pressfrihet, good governance och jämställdhet, finns dock i hela regionen. På konferensen deltog även små som stora företag för att dela med sig av sin syn på de rådande utmaningar och möjligheter.

Porträtt av Mikayel
Vi lever i nya tider, i en post-truth-era. Vi måste förbereda oss på att liberala värderingar ifrågasätts mer än någonsin, säger Mikayel Hovhannisyan.

Tioårsjubileet för ÖstP ägde rum på flera platser i Stockholm. Även UD, Sida och Riksdagen anordnade evenemang.

- Det är väldigt intressant att en så pass mångskiftande grupp samlas för att reflektera över framtiden och ämnen som jämställdhetsperspektiv. Det är viktigt att den här sortens konferenser inte blir homogena, säger Mikayel Hovhannisyan från Eurasia Partnership Foundation

Givande samarbeten

Evenemanget resulterade i slutsatser om vilka insatser som krävs för en rättvis och hållbar utveckling i civilsamhället, samt hur samarbetet mellan ÖstP-länderna och EU kan stärkas ytterligare, bli mer inkluderande och mer effektivt.

- EU har en viktig roll att spela. Demokratiseringen i Armenien gick mycket smidigare tack vare deras stöd, säger Mikayel Hovhannisyan.

Porträtt av Per Olsson Fridh.
- Sverige håller just nu på att ta fram en ny strategi för utvecklingssamarbetet i regionen. Input från lokala aktörer i ÖstP är centralt för att kunna försäkra att samarbetet grundas i civilsamhällets behov och att ingen lämnas utanför, säger Per Olsson Fridh, statssekreterare hos biståndsministern, i sitt tal.

Under konferensens sista dag tog deltagarna tillsammans fram en lista med rekommendationer som ska presenteras för EU-kommissionen som gemensam input från civilsamhället i ÖstP-regionen, angående vad som måste ske för att stärka sådant som fri- och rättigheter, rättssäkerhet, mediekunskap och antikorruption i regionen.

Evenemanget var en del av Sveriges satsning för att uppmärksamma och fira tioårsjubileet sedan etableringen av ÖstP som en region, och att det nu är läge att diskutera vilka fokusområden som behövs för det framtida samarbetet mellan ÖstP och EU inför 2020 och åren därpå.

En av arbetsgrupperna presenterar med powerpoint inför de andra deltagarna.
Vi behöver stödet för pressfrihet och källkritik var en av de slutsatser som nåddes av arbetsgrupperna under sista dagen.

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.