EU missar biståndsmålet - igen

Nyhet - 2018-10-17
EU:s bistånd når inte de mest utsatta. En ny granskning visar att EU:s bistånd missar målen och att egenintresse prioriteras framför stöd till de som lever i de mest fattigdomsdrabbade länderna.
Kollage av EU-parlamentet, Erdogan, militärer, agenda2030, fn-skrapan och migranter som flyr till sjöss.

Idag, på den internationella fattigdomsdagen, uppmärksammas den andel av världens befolkning som lever i extrem fattigdom och social utsatthet. Fokus riktas mot hur världens länder tillsammans kan agera för att lyfta de mest utsatta och utrota fattigdomen. EU har antagit ett mål om att 0,2 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) år 2025 ska gå till världens minst utvecklade länder för att kunna nå de människor som är mest utsatta. Men årets AidWatch-rapport visar att EU missar målet - med nästan hälften.

Detta rimmar illa med principen om att ingen ska lämnas utanför – leave no one behind – när världen strävar mot att nå de Globala målen i Agenda 2030. EU, som är världens största biståndsgivare, har sagt sig vilja öka biståndet till dessa länder. Men även om EU skulle nå sitt mål räcker inte det. Studier visar att för att ha en chans att utrota fattigdomen till 2030 behöver det skjutas till betydligt mer pengar än så till just låginkomstländer.

EU når inte heller sitt mål om att 0,7 procent av BNI ska gå till bistånd. Tvärtom minskade EU:s internationella bistånd för första gången sedan 2012 och nådde bara upp till 0,49 procent år 2017. Enligt AidWatch-rapporten kommer det att dröja till år 2057 innan EU når 0,7-procentsmålet om ökningen sker i samma långsamma takt som nu. 

Nära en femtedel av EU:s bistånd stannade inom unionen år 2017. 19 procent av det totala biståndet stod för bundet bistånd, inhemska kostnader för flyktingmottagande och räntor på skuldavskrivningar, vilket urholkar biståndet. AidWatch-rapporten visar också att ekonomiska- och migrationspolitiska egenintressen styr biståndets utformning.  Det är en trend som går stick i stäv med vedertagna principer om effektivitet, transparens och lokalt ägarskap i biståndet. Sverige går delvis emot den europeiska trenden och behöver fortsätta vara en motkraft mot den negativa utvecklingen.

EU riskerar därför att misslyckas med att stödja de mest utsatta och att bidra till att skapa förutsättningar för att sköra stater ska kunna lyfta sig ur fattigdom. Som världens största biståndsgivare har medlemsländerna i EU ett stort ansvar att bidra till hållbar utveckling globalt, i synnerhet på platser där människor är som mest utsatta.

Rapporten uppmärksammas av OmVärlden och SR Ekot där Göran Eklöf, rådgivare i biståndsfrågor på Världsnaturfonden WWF, intervjuas.

CONCORDs AidWatch-rapport granskar EU-ländernas bistånd. Forum Syd ingår i CONCORD Sveriges AidWatch-grupp.

Taggar

Agenda 2030

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.