EU missar biståndsmålet - igen

Nyhet - 2018-10-17
EU:s bistånd når inte de mest utsatta. En ny granskning visar att EU:s bistånd missar målen och att egenintresse prioriteras framför stöd till de som lever i de mest fattigdomsdrabbade länderna.
Kollage av EU-parlamentet, Erdogan, militärer, agenda2030, fn-skrapan och migranter som flyr till sjöss.

Idag, på den internationella fattigdomsdagen, uppmärksammas den andel av världens befolkning som lever i extrem fattigdom och social utsatthet. Fokus riktas mot hur världens länder tillsammans kan agera för att lyfta de mest utsatta och utrota fattigdomen. EU har antagit ett mål om att 0,2 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) år 2025 ska gå till världens minst utvecklade länder för att kunna nå de människor som är mest utsatta. Men årets AidWatch-rapport visar att EU missar målet - med nästan hälften.

Detta rimmar illa med principen om att ingen ska lämnas utanför – leave no one behind – när världen strävar mot att nå de Globala målen i Agenda 2030. EU, som är världens största biståndsgivare, har sagt sig vilja öka biståndet till dessa länder. Men även om EU skulle nå sitt mål räcker inte det. Studier visar att för att ha en chans att utrota fattigdomen till 2030 behöver det skjutas till betydligt mer pengar än så till just låginkomstländer.

EU når inte heller sitt mål om att 0,7 procent av BNI ska gå till bistånd. Tvärtom minskade EU:s internationella bistånd för första gången sedan 2012 och nådde bara upp till 0,49 procent år 2017. Enligt AidWatch-rapporten kommer det att dröja till år 2057 innan EU når 0,7-procentsmålet om ökningen sker i samma långsamma takt som nu. 

Nära en femtedel av EU:s bistånd stannade inom unionen år 2017. 19 procent av det totala biståndet stod för bundet bistånd, inhemska kostnader för flyktingmottagande och räntor på skuldavskrivningar, vilket urholkar biståndet. AidWatch-rapporten visar också att ekonomiska- och migrationspolitiska egenintressen styr biståndets utformning.  Det är en trend som går stick i stäv med vedertagna principer om effektivitet, transparens och lokalt ägarskap i biståndet. Sverige går delvis emot den europeiska trenden och behöver fortsätta vara en motkraft mot den negativa utvecklingen.

EU riskerar därför att misslyckas med att stödja de mest utsatta och att bidra till att skapa förutsättningar för att sköra stater ska kunna lyfta sig ur fattigdom. Som världens största biståndsgivare har medlemsländerna i EU ett stort ansvar att bidra till hållbar utveckling globalt, i synnerhet på platser där människor är som mest utsatta.

Rapporten uppmärksammas av OmVärlden och SR Ekot där Göran Eklöf, rådgivare i biståndsfrågor på Världsnaturfonden WWF, intervjuas.

CONCORDs AidWatch-rapport granskar EU-ländernas bistånd. Forum Syd ingår i CONCORD Sveriges AidWatch-grupp.

Taggar

Agenda 2030

Other recent articles

Khady talar till publiken från en scen. Bakom henne hänger en vepa med texten people and power.
Nyhet - 2024-07-04

People & Power - en festival för civilsamhället

People & Power festivalen är tillbaka! Få en inblick i världsläget för demokratin och människors rättigheter tillsammans med det svenska civilsamhället. Biljetterna till årets upplaga släpps 20...

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.