Från omskärare till kvinnorättskämpe

Resultat - 2017-12-08
Möt Elizabeth Chepkorir Bartaa – kvinnan som har gjort en totalomvändning.
Elizabeth Chepkorir Bartaa
Elizabeth är nu en stark kvinnorättsaktivist som arbetar nära lokala myndigheter för att skydda och stärka kvinnors rättigheter

Elizabeth Chepkorir Bartaa genomförde förr dagligen omskärelser på kvinnor och flickor, men är i dag en stark förespråkare för att få slut på traditionen och stärka kvinnors rättigheter.

– Det jag gjorde var en stor synd. Jag har förstört många flickors liv och det ångrar jag djupt, säger Elizabeth Chepkorir Bartaa.

Elizabeth lärde sig omskärelse från sin mormor, och såg det som ett sätt att försörja sin familj. Hon brukade vakna runt två på morgonen, påbörja sitt arbete, och vara färdig med dagens omskärelser sent på morgonen.

– Endast Gud kan förlåta det jag har gjort, säger Elisabeth.

På en bra dag kunde hon genomföra upp emot 30 omskärelser. Totalt har hon omskurit över tusen kvinnor. Hon tjänade runt 16 kronor per ingrepp. Pengarna använde hon till att köpa mat till sin familj.Det som blev över spenderades på alkohol. Hon behövde alkohol för att klara av arbetet, och drack ofta både innan och efter ingreppen.

Vändpunkten kom när en omskärelse gick fel. Elizabeth gjorde vad hon kunde, men fick panik. Kvinnan klarade sig i slutändan. Elizabeth blev i samband med händelsen förhörd av polisen, men blev frisläppt på villkoret att hon skulle ändra sitt liv.

Dandelion Africa, en kvinnorättsorganisation som arbetar mot könsstympning och andra typer av könsbaserat våld, blev Elisabeths andra chans i livet. Hon delade med sig av sin historia och började engagera sig i organisationen. Dandelion Africa och deras projekt Jukumu Langu som stöttas av Forum Syd.

Med sin kunskap och vilja att gottgöra för sitt förflutna har Elizabeth blivit en stark aktivist mot omskärelse som arbetar för att göra det kenyanska samhället mer medvetet om konsekvenserna som könsstympning leder till. Tillsammans med en kvinnogrupp och lokala myndigheter har hon sett till att ett tiotal flickor och kvinnor har undkommit omskärelse.

I arbetet arbetar Elizabeth med att sticka hål på myterna och lögnerna som är kopplade till könsstympning.

– Det är viktigt att nå ut till män som har varit en tyst drivkraft för kvinnlig omskärelse. Män gifter sig med kvinnor som inte är omskurna, för att sedan sätta mycket press på dem att omskära sig i syfte att bli bättre fruar. Vissa män lämnar sina kvinnor när de vägrar genomgå en omskärelse.

Det går dock att se en positiv utveckling. Antalet kvinnliga omskärelser har minskat. Synen på kvinnlig omskärelse förändras i Kenya tack vare kvinnorättskämpar som utbildar, kampanjar och pratar med beslutsfattare och allmänhet. Inom arbetet har Dandelion Africa också förstärkt kapaciteten hos kvinnogrupper att övervaka och rapportera fall av könsstympning.

Vad är omskärelse och könsstympning?

Med omskärelse eller könsstympning (female genital mutilation) menas alla typer av ingrepp som innebär total eller delvis avlägsnande av kvinnans yttre könsorgan. Omskärelse utgör en stor hälsorisk för flickor och kvinnor, även bortom de psykologiska konsekvenser som kan uppkomma i samband med smärtan, traumat och skammen. Det finns en förhöjd infektionsrisk och komplikationer kan uppkomma i samband med barnafödande. Omskärelse förnekar även miljontals kvinnor deras sexuella njutning.

Könsstympning blev olaglig i Kenya 2001, men ingreppen sker fortfarande. Enligt data från Kenya Demographic Health Survey (2014) har en av fem kenyanska kvinnor i åldern 15-49 blivit utsatta för omskärelse. Kenya intar plats 17 bland de 29 afrikanska länder där ingreppet ske

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.